2 December 2013

Waarom afstuderende jongeren NU moeten starten met de opbouw van een professioneel netwerk

Door het woordje "professioneel" toe te voegen in de titel van dit artikel voorkwam ik een belangrijke fout. Elke jongere heeft immers reeds een netwerk, maar hij of zij ziet dit nog niet als een mogelijke interessant netwerk voor zakelijke doeleinden. 
Elke jongere heeft immers een netwerk opgebouwd via zijn contacten op school, in sportclubs, in de jeugdbeweging, in het uitgangsleven, via hobbies, via familie, ...


Een netwerk is inderdaad groter dan wat je in eerste instantie zou denken. Hoe je ermee omgaat bepaalt  wat het netwerk voor jou zou kunnen betekenen. In het geval van een afstuderende jongere is dit natuurlijk zeer belangrijk. Iedereen is het intussen erover eens dat een netwerk van goede contacten positief zal bijdragen aan de rest van je professionele leven. Wanneer je erin slaagt om je contacten "warm" te houden zal je ook voortdurend een beroep kunnen doen op je netwerk.


De basis voor een professioneel netwerk is zeer eenvoudig. Als iemand weet wie jij bent en wat je doet ... en jij weet dit ook van die persoon, dan behoren jullie tot elkaars netwerk en kunnen opportuniteiten aan elkaar worden gesignaleerd. Uiteraard is dit ook een grote troef bij de zoektocht naar een eerste job, maar ook later wanneer je je verdere carrière gaat uitstippelen.


Het netwerk van afstuderende jongeren bestaat hoofdzakelijk uit andere jongeren die eveneens op het punt staan om af te studeren. Volgens statistieken zouden jongeren op het ogenblik dat ze afstuderen ongeveer een duizendtal contacten hebben via hun diverse netwerken. De jongeren in dit netwerk zullen eveneens afstuderen en komen daarna terecht in evenveel bedrijven. Opeens verandert dit netwerk in een professioneel netwerk van 1000 jonge professionals. Wanneer je als afstuderende jongere erin slaagt om je contacten te behouden zal je dus ook je carrière starten met een professioneel netwerk van 1000 jonge professionals, binnen 1000 verschillende bedrijven. Uiteraard is dit kort door de bocht naar cijfers toe, maar in essentie is het zeker correct. Jongeren moeten zich bewust zijn van de zeer sterke troef die ze hiermee in handen hebben.

Anderzijds is het natuurlijk ook interessant voor bedrijven die jonge professionals willen aanwerven.

Met die jonge werknemer voegen ze immers ook zijn of haar netwerk toe aan hun tweede graad, wat ook de opportuniteiten en mogelijkheden voor het bedrijf zal vergroten.

In dit betoog negeer ik dan nog het feit dat vermoedelijk een aantal van die 1000 jongeren als zelfstandige ondernemers zelf een activiteit uit de grond zullen stampen. Hierbij kunnen ze natuurlijk nog veel meer voordeel halen uit een groot netwerk van warme contacten.

4 November 2013

Regels zijn noodzakelijk om chaos te vermijden

Enkele dagen geleden nam ik deel aan een debat over het gebruik van sociale media binnen de medische sector. Wat me opviel aan de reacties uit het publiek was een grote tegenstelling :


- Heel wat mensen waren bang voor mogelijke privacy-problemen, vooral omdat ze door hun professionele activiteiten gebonden zijn aan een strenge reglementering.
- Heel wat mensen keken verbaasd wanneer ik het had over een "social media policy", een document waarin je als bedrijf heel duidelijk aangeeft op welke manier er via sociale media kan en mag gecommuniceerd worden.


Er zijn nog steeds heel wat bedrijven die het eenvoudiger vinden om sociale media helemaal te verbieden of gewoonweg te negeren, dan er regels voor op te stellen.
Uiteraard is een kleine KMO of handelszaak geen multinational en is het zeker niet altijd nodig om deze regels tot in het oneindige te gaan detailleren. Maar zelfs voor een kleine KMO met een handvol werknemers is het toch aan te bevelen om enkele basisregels op papier te zetten zodat iedereen weet wat mag of niet mag. Het is immers zeer moeilijk om iemand op een fout te wijzen, wanneer er niet eerst duidelijk is aangegeven wat mocht.


Heel wat bedrijven hebben enkele jaren geleden al een eerste keer deze oefening gemaakt tijdens het opstellen van een "e-mail policy". In veel gevallen is een sociale media policy gewoon een uitbreiding daarvan. Waar het in het geval van een e-mail policy nog ging over communicatie via één medium, moeten we nu wel breder kijken en ons “indekken” voor alle mogelijke communicatie die via het internet kan verlopen. Maar op zich spreken we over hetzelfde. Dit zijn regels over de communicatie die je doet in naam van het bedrijf. Hieronder geef ik een aantal vragen waarvan het antwoord zeker in dit document moet terug te vinden zijn.


Doelstellingen


- Met wie willen we communiceren via sociale media en hoe gaan we hen bereiken ?
- Wat willen we bereiken door onze aanwezigheid op sociale media ?
- Welke kanalen zijn het meest geschikt om onze doelstellingen te bereiken ?


Beheer en communicatie


- Wat staan we toe betreffende het privégebruik van sociale media ? (vb. alleen tijdens de pauzes)
- Wie beheert de sociale media pagina’s van het bedrijf ?
- Wie zal via platform X (vb. Facebook) communiceren met de personen die ons een vraag stellen ?
- Welke vragen gaan we NIET rechtstreeks beantwoorden, maar doorgeven aan de bevoegde diensten en/of offline beantwoorden ?
    - Naar wie geven we dit door in geval van een commerciële vraag ?
    - Naar wie geven we dit door in geval van een vraag m.b.t. facturatie ?
    - …
- Welke vragen gaan we prioritair en rechtstreeks beantwoorden ?
    - Wanneer de klant foutieve informatie heeft
    - Een niet tevreden klant
    - Een directe commerciële vraag
    - …
- Hoe gaan we om met negatieve commentaren of storende postings op onze pagina’s ?


(Zie ook mijn eerdere blogpost over omgaan met kritiek op sociale media : http://geertconard.blogspot.be/2012/03/hoe-omgaan-met-kritiek-op-sociale-media.html )


Op volgende websites vind je nog voorbeelden en nuttige artikels :

- http://socialmediagovernance.com/policies.php
- http://davefleet.com/2010/07/57-social-media-policy-examples-resources/
- http://blog.immediatefuture.co.uk/30-examples-of-uk-social-media-policies-and-guidance/
- http://socialmediatoday.com/emoderation/921616/tips-social-media-small-business-2-social-media-policy
- http://www.forbes.com/sites/jeannemeister/2013/02/07/to-do-update-companys-social-media-policy-asap/

1 October 2013

Waarom ik blij ben met 10.000 directe contacten op LinkedIn


Een dikke week geleden, op 23/09/2013 bereikte ik de kaap van 10.000 directe contacten op LinkedIn. Dit netwerk geeft me toegang tot bijna 23,5 miljoen professionele contacten.

Sinds 26/03/2004 ben ik aanwezig op LinkedIn. Vandaag is LinkedIn het meest belangrijke zakelijke online netwerk, maar destijds was het niet veel meer dan een verzameling van CV's. In de loop der tijd is dit netwerk uitgegroeid tot een volwaardig sociaal netwerk, waarbij ze wel steeds het professionele imago hebben kunnen behouden. Ik ken heel wat mensen die zeer actief zijn op zowel LinkedIn, Facebook als Twitter, maar voor elk netwerk een ander gedragspatroon hanteren, rekening houdend met de eigenheid van het netwerk.

Veel mensen vinden LinkedIn een iets moeilijker netwerk om uit te bouwen, omdat je voorzichtig moet zijn met de uitnodigingen om te connecteren. Als enkele mensen aangeven niet te willen connecteren omdat ze je niet kennen, zal je een blokkering oplopen waardoor je een tijdje niemand meer kan uitnodigen.

In omvang is LinkedIn niet mijn grootste verzameling van contacten. Tijdens het schrijven van dit artikel had ik vb. op SunZu 15.815 connecties. Dit netwerk werd oorspronkelijk opgebouwd op Ecademy, wat later werd overgenomen door SunZu. Voor mij persoonlijk is LinkedIn echter wel het belangrijkste netwerk omwille van het zuiver professionele aspect. Wanneer iemand mij een bericht stuurt op LinkedIn zal ik dit steeds met volle aandacht lezen, terwijl op Facebook mijn muis al boven 'delete' zweeft terwijl ik de eerste regel van een bericht lees.

LinkedIn is ook één van de krachtigste tools die ik ken om in contact te komen met je doelpubliek, waarbij je gebruik kan maken van een "warm contact" uit je eigen netwerk. Wanneer je via de zoekfunctie op een profiel terecht komt van iemand waarmee je contact wil maken, zal je aan de rechterkant steeds een lijstje zien van contacten uit jouw directe netwerk, die zelf rechtstreeks verbonden zijn met die persoon die jij wil spreken. Door gebruik te maken van de beschikbare tools kan je dan een bericht sturen naar je 'target', via de tussenpersoon van jouw keuze. Uiteraard zal dit meer impact hebben dan een direct bericht, want je 'target' krijgt een berichtje binnen van een afzender die hij of zij reeds kent. Directe berichten zijn trouwens ook niet zomaar mogelijk buiten je netwerk, tenzij je gebruik maakt van de (betalende) InMails.

Wanneer tijdens een gesprek het onderwerp "grote netwerken" wordt aangesneden komt ook steeds de vraag hoe ik er in slaag om met zoveel mensen contact te blijven houden. Een netwerk is immers alleen maar waardevol als de contacten ook "warm" worden gehouden.

Een doorsnee zakenman heeft een netwerk van 250 tot 500 zakelijke contacten en hoeft niet bijzonder veel te doen om die contacten warm te houden. Door de businessclubs waar hij lid van is of de events die hij regelmatig bezoekt zal hij een groot stuk van zijn netwerk regelmatig opnieuw ontmoeten.

Voor mezelf heb ik steeds de regel opgelegd dat ik meer dan 75% van mijn totale netwerk in levende lijve wil ontmoeten. Om hierin te slagen moet ik jaarlijks minstens 1000 mensen ontmoeten. Het blijkt dat dit min of meer het gemiddelde is voor alle professionele netwerkers die ik ooit al heb ontmoet. Tijdens gesprekken met Top-netwerkers uit andere landen is dit het aantal wat ik vaak hoor terugkomen. Zelf slaag ik hierin door veelvuldig aanwezig te zijn op netwerkevents, maar ook door mijn eigen activiteiten als spreker, waarbij ik na afloop van een presentatie natuurlijk ook netwerk met de aanwezigen.

Om het opgebouwde netwerk voldoende warm te houden kan ik natuurlijk moeilijk iedereen om de maand opbellen of mailen... daartoe moest ik andere methodes ontwikkelen. Na bijna 10 jaar stel ik vast dat ik erin ben geslaagd om de aandacht van mijn contacten te behouden, voornamelijk door interessante links en artikels met hen te delen. Mijn netwerk blijft me volgen op de belangrijkste populaire online netwerken of via mijn nieuwsbrief. Hierdoor blijf ik in hun gedachten en zullen ze ook interessante opportuniteiten doorgeven.

Of je netwerkcontacten je al dan niet blijven volgen hangt voornamelijk af van de kwaliteit van hetgene je met hen deelt. Uiteraard merk ik ook dat er elke maand enkele uitschrijvingen zijn op mijn nieuwsbrief en dat sommige mensen me niet langer volgen op Facebook of Twitter, maar voorlopig is dat aantal vele malen kleiner dan het aantal nieuwe mensen die ik kan toevoegen aan mijn netwerk.

Of ik ooit mijn huidige netwerk nogmaals zal kunnen verdubbelen durf ik nog niet te gokken, maar LinkedIn is volgens de laatste statistieken in België nog steeds het snelst groeiende netwerk. Tegenover vorig jaar is LinkedIn in ons land met maar liefst 33% aangegroeid, wat een pak meer is dan de andere netwerken. Ik zal alleszins ook blijven verder bouwen aan mijn netwerk en mijn uiterste best blijven doen om zoveel mogelijk mensen in levende lijve te ontmoeten !

2 September 2013

Zijn betalende LinkedIn accounts hun geld waard ?Een hele tijd terug schreef ik al eens een artikel over de betalende accounts van LinkedIn (http://geertconard.blogspot.be/2011/12/what-about-linkedin-premium-accounts.html).
Een Nederlandstalige en iets meer up-to-date versie vindt je ook terug in mijn boek ‘Hoe SEXY ben jij als Ondernemer ?". Toch krijg ik nog steeds van heel wat mensen de vraag "Zijn die betalende lidmaatschappen echt hun geld waard ?".

LinkedIn is het grootste zakelijke netwerk ter wereld en ongeacht of je nu werkt in loondienst, een kleine zelfstandige of een CEO van een groot bedrijf bent, je moet absoluut op dit netwerk aanwezig zijn.
Wil je ook resultaten zien van je aanwezigheid, dan moet je de tools ook actief gebruiken om te communiceren met je contacten en je netwerk te vergroten.
Mits je dit online netwerk goed gebruikt kan het een bron zijn van schitterende contacten, interactie met je netwerk, een bron van trafiek naar je eigen website, leads, doorverwijzingen en nog veel meer. Zelfs met een gratis inschrijving op deze website staat dit vrijwel allemaal tot je beschikking.
Waarom zou je dan nog de moeite doen om over te schakelen naar een betalend abonnement ?

Weinig mensen zijn bereid om te betalen voor toegang tot tools op het Internet. We zijn het immers gewoon dat we op Internet bijna alles gratis krijgen. Het is natuurlijk zo dat altijd iemand de rekening betaalt en platformen waar alles gratis wordt aangeboden zijn dan ook rijkelijk gesponsord door adverteerders. Een gekende quote luidt dan ook "Als je niet betaalt voor het product, ben je wellicht zelf het product".

LinkedIn is een interessante tool voor gebruikers die op zoek zijn naar een nieuwe of betere job, voor rekruteerders en HR professionals, voor verkoopprofessionals en actieve netwerkers. Door voor elk van deze groepen specifieke tools aan te bieden probeert LinkedIn een grotere meerwaarde te creëren. Momenteel zijn er (officieel) 4 verschillende reeksen met betalende formules :


•    Business : Voor zakenmensen en actieve netwerkers
•    Talent Finder : Voor rekruteerders en HR Professionals
•    Job Seeker : Voor werkzoekenden
•    Sales Navigator : Voor verkoopprofessionals


Wat er ook nog steeds bestaat is een niet-gedocumenteerde formule "Personal Plus" die voor een zeer budgetvriendelijke vergoeding toch al heel wat extra’s te bieden heeft. Hier en daar lees ik ook iets over specifieke formules voor rekruteerders van grote bedrijven en multinationals, maar daar vind ik verder weinig over terug.

Op deze pagina (http://www.linkedin.com/mnyfe/subscriptionv2) kan je de standaardformules vergelijken, maar de belangrijkste tools zal ik nog wat verder toelichten :

Inmails

Dit is de belangrijkste tool die LinkedIn te bieden heeft in de betalende accounts. Met deze tool kan je berichten verzenden naar eender wie op LinkedIn. Je hoeft dus die persoon niet eerst toe te voegen tot je netwerk of via een introductie te bereiken. Letterlijk iedereen die een account heeft op LinkedIn is voortaan binnen handbereik.

Inmails hebben een hogere gevoelswaarde dan een ‘cold call’ en er is effectief een hogere kans dat de bestemmeling dit bericht ook zal lezen. Een Inmail verschijnt trouwens niet alleen op de LinkedIn website, maar komt ook via email bij de bestemmeling terecht.

Afhankelijk van het gekozen abonnement heb je een beperkt aantal Inmail-credits ter beschikking per maand. LinkedIn gelooft zodanig sterk in dit concept, dat ze zelfs je credits terug bijladen indien je na 7 dagen geen antwoord kreeg op een Inmail !


Zoekfunctie

Als betalend lid krijg je ook een meer uitgebreide zoekfunctie, die je in staat stelt om eender welke job of persoon op LinkedIn eenvoudig terug te vinden.
Door de vele extra zoekcriteria krijg je honderden extra resultaten vergeleken met de zoekfunctie bij je niet-betalende account. Bij de gratis variant krijg je ook nooit de volledige profielen te zien wanneer die "buiten het tweedegraadsnetwerk" vallen, bij de betalende accounts is dat wel het geval.

Je zoekresultaten kan je ook opslaan om later opnieuw te consulteren. Je kan zelfs een ‘notificatie’ configureren die je telkens op de hoogte brengt wanneer er nieuwe resultaten zijn voor jouw zoekcriteria. 
Profile Organizer

Met de Profile Organizer kan je mappen aanleggen waarin je notities, contactinformatie en berichten kan opslaan. Je kan de profielen rechtstreeks opslaan vanaf eender welke profielpagina of vanaf de zoekresultaten.

Wie heeft uw profiel bekeken ?

Zeker voor actieve netwerkers is dit een uiterst belangrijke tool. Voor mezelf was het dan ook de belangrijkste reden waarom ik koos voor een betalend account.

Met alle betalende accounts krijg je toegang tot Profile Stats Pro. Je krijgt een volledige analyse van je bezoekers in een keurig overzicht ingedeeld volgens functie, regio, sector of gewoon een opsomming van alle bezoekers.

Je krijgt ook informatie over het aantal keer dat jouw naam in een zoekresultaat voorkwam, inclusief een grafiek zodat je zelf ook duidelijk de evolutie hiervan kan zien doorheen de tijd. Er is tevens een lijst met de specifieke zoekwoorden die werden gebruikt om op jouw profiel terecht te komen. Dit levert alvast heel wat interessant materiaal op voor enig knutselwerk als zijnde "SEO voor je LinkedIn profiel".

Is een betalend LinkedIn account nu echt interessant ?

Om een succesvol gebruiker te zijn van het LinkedIn platform heb je alleszins deze extra tools niet nodig. Het is immers door zelf actief het platform te gebruiken, door deel te nemen aan discussies in de groepen, door statusupdates te delen met je publiek, … dat je ook succesvol zal worden.

Heb je behoefte aan tools om je bezoekers in de gaten te houden en zelf gemakkelijker je netwerk te kunnen uitbreiden ? Kijk dan zeker eens naar de verschillende accounts en selecteer het pakket met de verzameling tools die voor jou het meest interessant zijn.

Voor werkzoekenden en rekruteerders zijn de betalende accounts alleszins zeer interessant. Het is een algemeen gegeven dat zelfs professionele rekruteringsbureaus alsmaar minder actief zijn op de klassieke jobsites, en meer en meer gaan inzetten op LinkedIn.

1 August 2013

Het verschil tussen netwerken en directe verkoop


In dit artikel zal ik het hebben over iets wat elke netwerker weet, maar regelmatig vergeet.

Netwerken en verkopen zijn twee verschillende disciplines die je best zo weinig mogelijk met elkaar in verbinding kan brengen. Alleen al door deze zin uit te spreken kan ik soms zakenmensen echt in shock brengen.

Nog steeds zijn er heel wat mensen die naar een netwerkevent gaan met de bedoeling om daar directe verkopen te scoren. Dit is absoluut niet de bedoeling van je netwerkinspanningen, maar soms kan er natuurlijk wel eens een directe verkoop komen opduiken. In dat geval is het gewoon de spreekwoordelijke 'kers op de taart', maar het mag nooit de essentie zijn van je netwerkinspanningen.

Netwerken is je kennissenkring uitbreiden. Je netwerk laten groeien zodat zoveel mogelijk mensen weten wie je bent en wat je doet, waarbij jij natuurlijk ook weet wie ze zijn en wat ze doen.

Wanneer één van jouw kennissen iemand ontmoet die een behoefte heeft aan iets waar jij zou kunnen mee helpen, dan moeten ze liefst op dat ogenblik aan jou denken en die persoon met jou in contact brengen.
Dit noemen we een DOORVERWIJZING of in het Engels een REFERRAL.

Doorheen de tijd zijn er zelfs meerdere professionele organisaties opgestart die zich tot doel stellen om het uitwisselen van doorverwijzingen tussen hun leden te stimuleren. De bekendste van deze organisaties is BNI (Business Network International) en bestaat al sinds 1985. Sinds kort is deze organisatie ook actief in België en komen hun lokale afdelingen als paddenstoelen uit de grond. België was ook hier weer een nakomertje want organisaties zoals deze zijn vrijwel wereldwijd in alle landen al veel langer actief.

Ook deze organisatie geeft duidelijk aan dat de voor de hand liggende val van de directe verkoop zeker moet vermeden worden. Ze noemen dit letterlijk een "waste of time".


In de meeste businessclubs geven de bestuursleden een zeer degelijke uitleg over de werking en de waarde van goede doorverwijzingen, toch blijven veel mensen bewust of onbewust hun focus verschuiven in de richting van de directe verkoop. Ik hoor sommige mensen duidelijk aangeven dat ze het principe van de doorverwijzingen hebben begrepen, maar wanneer ze daarna de kans krijgen om zich voor te stellen hoor ik een verhaal wat helemaal gericht is op het direct verkopen aan de andere leden.

Zoals ik al aangaf gebeuren verkopen aan de andere leden van je businessclub uiteindelijk vanzelf, omdat je nu eenmaal liever zaken doet met mensen die je goed kent dan met vreemden. Maar door hierop te focussen geef je een verkeerd signaal naar andere leden... en in het bijzonder naar nieuwe leden.

Dit is uiteraard geen nieuw fenomeen, want dezelfde "fout" merkte ik ook vaak in mijn netwerk-beginjaren en in de meest uiteenlopende business clubs. Om de waarde van een club in te schatten krijg je regelmatig de vraag "Heb je al veel business gedaan met de andere leden ?". Het is uiterst zelden dat je de vraag krijgt "Hebben de andere leden je al veel doorverwijzingen gegeven ?".

De echte return van je netwerkinspanningen komt vrijwel nooit uit je directe contacten. De business die je doet als gevolg van je netwerkinspanningen zal voor het grootste stuk te vinden zijn in de tweede en derde graad van je netwerk. Bij een correcte netwerker zal meer dan 90% van de return komen uit de indirecte business.1 July 2013

5 Tips om de juiste inhoud te vinden .... en deze te delen met je publiek

Tijdens gesprekken met KMO ondernemers die hun eerste stappen zetten op sociale media gaat het heel vaak over de inhoud. Voor startende online netwerkers is het vinden van de juiste links en artikels vaak het grootste probleem.

- Waar haal ik de juiste links en artikels om te delen met mijn publiek ?
- Wat zijn de juiste links en artikels om te delen met mijn publiek ?

Uiteraard zal je hierover heel wat goede tips en artikels kunnen vinden op het Internet. Mijn focus ging hier trouwens ook naartoe toen ik in een artikel met '7 Tips voor het (zakelijke) gebruik van Pinterest' (1) het volgende las : "Zorg voor een goede mix van motiverende, informerende, promotionele en bedrijfsgebonden inhoud".

Een tweede artikel (2) wat ik recent las over dit onderwerp had het over 5 types van inhoud die je lezers graag willen lezen en zowat anderhalf jaar geleden schreef ik zelf ook al een artikel over de ‘5 Mindsets’ (3) waarmee je een goede mix moet zien te bereiken, maar dan eerder met netwerken als uitgangspunt.

In de praktijk blijkt het echter niet zo eenvoudig te zijn om de juiste inhoud te vinden en te delen, daarom wil ik graag nog 5 concrete en praktische tips geven die je hierbij zeker kunnen helpen. Hou hierbij wel steeds in het achterhoofd dat je alleen de gewenste resultaten zal bereiken als je artikels en links deelt die iets te maken hebben met je sector, expertise of vakgebied.
  • Gebruik een kalender : Je weet vooraf dat bepaalde ‘momenten’ eraan komen en je kan dus ook vooraf zoeken naar een leuke foto, quote of artikel, die je dan kan gebruiken op de juiste datum. (Valentijn, Zomervakantie, Moederdag, Nieuwjaar, Examens, Back-to-school, … )
  • Lees kranten : Meerdere keren per week vind ik een interessant artikel in een (online) krant, wat ik kan delen met mijn publiek. Je deelt een link naar het artikel en voegt je eigen mening toe in één of twee zinnen. Vaak is dit voldoende om een positieve discussie uit te lokken.
  • Volg nieuwsmakers : Iedereen heeft in zijn netwerk wel enkele ‘voorlopers’. Mensen die alle nieuwtjes als eerste lijken op te pikken. Door hen aandachtig te volgen, zal je ook steeds zeer snel op de hoogte zijn van interessante nieuwtjes die je dan weer zelf kan delen met je publiek. Denk hierbij niet alleen aan journalisten maar vb. ook aan bekende bloggers.
  • Schrijf in op nieuwsbrieven : Uiteraard is het de bedoeling om links en artikels te delen die te maken hebben met jouw sector of vakgebied. Daarom is het aan te bevelen om in te schrijven op interessante nieuwsbrieven die te maken hebben met je vakgebied. Op die manier komt het nieuws zelf naar je toe.
  • Gebruik LinkedIn Today : Sinds geruime tijd heeft LinkedIn een interessante feature op de website, die de meest gedeelde links en artikels weergeeft, ingedeeld volgens vakgebied. Uiteraard gaat het hier meestal over artikels uit buitenlandse pers of blogs, maar ook die kan je perfect gebruiken door er je eigen mening bij te voegen.

(1) http://www.c-works.be/cw1/blog/7-tips-voor-een-beter-resultaat-met-pinterest-business#.UclDEc9CSUl
(2) http://socialmediatoday.com/jonthomas/1529541/5-types-social-media-content-your-audience-really-wants
(3) http://geertconard.blogspot.be/2011/10/5-mindsets-to-use-social-media-for.html

3 June 2013

Het Nieuwe Werken is OUT, Slimmer Werken is IN !

Het is vast niet de eerste keer dat je iets leest over HNW (Het Nieuwe Werken) of NWOW (New World of Work). Al bijna 20 jaar lezen we hierover in kranten en vakbladen en voortdurend hoor je verhalen van grote bedrijven of overheidsinstellingen die deze principes al dan niet succesvol proberen toe te passen.

Alles start vanuit de taak die je wil gaan doen


Vaak liepen deze pogingen fout op vrij banale dingen. Mensen zijn zo gewoon om te multitasken dat ze er niet in slagen om hun denkpatroon om te schakelen en gewoon de taken één na één aan te pakken. In deze nieuwe werkvormen is het immers noodzakelijk om te denken en te plannen vanuit de taken die je moet uitvoeren. ‘Slimmer Werken’ betekent dan ook dat wanneer je taken gaat plannen voor de volgende werkdag, je daarbij ook rekening houdt met de ideale locatie of werkplek om deze taak uit te voeren. Uiteraard betekent dit ook dat het management de werknemers voor een stuk moeten loslaten. Strikte controles zijn immers niet langer mogelijk en het is dan ook eerder de bedoeling dat mensen aangestuurd worden op concrete resultaten.

Welke werkplek voor welke taak ?

Een eigen vast bureau met een plantje en foto’s van echtgeno(o)t(e) en kinderen is niet meer van deze tijd. Je moet flexibel kunnen kiezen voor de optimale werkplek voor de taak die je wil aanpakken. Een werkplek kan nog steeds een apart bureau zijn (vb. voor administratief werk), maar ook een grote co-working ruimte (binnen of buiten het bedrijf) waar je creativiteit gestimuleerd wordt door de aanwezigheid van anderen, een vergaderzaaltje voor besprekingen met klanten, … maar eventueel ook ter plaatse bij de klant of thuis.

Bereikbaarheid van data

Wanneer je medewerkers om het even waar moeten kunnen werken, waarbij enkel een verbinding met het internet noodzakelijk is, moeten natuurlijk ook de nodige bestanden en data op die manier te bereiken zijn. Bedrijven die 100% volgens dit concept willen werken zullen dan ook al hun data bewaren op een server die zich ergens ‘in the cloud’ bevindt. Heb je onlangs nog geïnvesteerd in een eigen (dure) server die zich in je eigen bedrijf bevindt ? Ook dan kan je ervoor zorgen dat je medewerkers via het internet een verbinding kunnen maken met de server om zo toegang te krijgen tot de nodige bestanden.

De onderdompeling

Op uitnodiging van Liesbeth Vereecke en Wim Vanderstraeten, zaakvoerders van het organisatie-adviesbureau Creando, mocht ik een dagje gaan “slimmer werken” in hun gloednieuwe kantoor in het NAC te Houthalen-Helchteren. Dit kantoor werd helemaal ingericht volgens de principes van deze innovatieve werkvormen. Wim vertelt dat bij de inrichting van de werkplek rekening werd gehouden met drie grote pijlers : Samen werken en ontmoeten, geconcentreerd en individueel werken en het opbergen van gemeenschappelijke informatie en goederen.

De basisprincipes van ‘Het Nieuwe Werken’ waren me niet onbekend aangezien de medewerkers van onze eigen vennootschappen ook voornamelijk werken ter plaatse bij onze klanten, in een coworking-kantoor of gewoon thuis. Maar toch was ik geboeid om eens te kijken hoe het er aan toe gaat in een kantoor wat echt 100% is ingericht naar deze moderne werkvormen.
De medewerkers van Creando brengen ook een groot stuk van hun werktijd door bij hun klanten. Dit is een bewuste keuze om zich zoveel mogelijk te kunnen inleven in de cultuur van de klant. Vaak werken de medewerkers ook thuis : Om verplaatsingen tijdens de spits te vermijden, om geconcentreerd aan een dossier te kunnen werken of om ’s avonds nog te kunnen doorwerken aan een project wat dringend moet afgewerkt worden. Ook hier worden medewerkers volledig vrij gelaten maar krijgen ze telkens opdrachten waarbij een bepaald resultaat moet opgeleverd worden tegen een bepaalde datum. Waar of wanneer de medewerker effectief werkt aan de opdracht is voor de zaakvoerders niet belangrijk.
Heel wat startende bedrijven hanteren een vergelijkbare werkwijze en kiezen daarom ook vaak voor een budgetvriendelijk Flex-kantoor, waarvan ze enkel gebruik maken wanneer dit nodig is. In de praktijk wordt zo’n kantoor voornamelijk gebruikt voor vergaderingen en om af te spreken met klanten. Creando is die fase intussen ontgroeid. Door de uitbreiding van zowel het personeelsbestand als de klantenportefeuille hadden ze nood aan een eigen plek voor elk type werk.
Ook bij de inrichting van dit ‘Slimmer Werken’ kantoor werd bewust vertrokken vanuit de activiteiten die personeel en bezoekers in dit kantoor zullen verrichten en hoe dat zo optimaal mogelijk kan georganiseerd worden. Ook bezoekers zoals ikzelf kunnen dus ‘beleven’ en ervaren hoe dit ‘Slimmer Werken’ concept in de praktijk werkt.


Wat onmiddellijk opvalt zodra je het kantoor binnenkomt is een grote vergadertafel, zoals je die ook wel eens tegenkomt in publieke coworking kantoren zoals vb. Bar d’Office. Het bijzondere aan deze vergadertafel is dat deze bestaat uit kleinere langwerpige tafels, die je ook in een andere opstelling kan plaatsen. De grote vergadertafel is bedoeld om letterlijk te co-werken, dan zit je dus samen met de collega’s rond één grote tafel. Maar je kan evengoed de tafels op rijen zetten voor een training of in een U-vorm voor een presentatie of seminar. Vlakbij deze tafel is er ook een zeer grote ‘White Wall’ en een projector beschikbaar zodat deze tafel vlot voor de 3 mogelijkheden kan worden ingezet.

Voor administratief werk zijn er nog steeds enkele aparte bureaus voorzien en voor discrete vergaderingen met klanten is er een vergaderzaaltje. Maar daarnaast zijn er ook nog enkele meer vernieuwende mogelijkheden, die je niet zo vaak tegenkomt in een doorsnee kantoor.

De afgelopen maanden las ik al heel wat artikels over de zin en onzin van vergaderingen en vooral de enorme kost die daarmee gepaard gaat. Tel de werktijd op van alle deelnemers aan een vergadering en je komt tot het besef dat het maar beter efficiënt kan zijn. Vergaderen op de klassieke manier, rond een grote tafel, kan je dus maar beter tot een minimum beperken. Maar dan moeten we natuurlijk wel andere manieren verzinnen om snel en efficiënt overleg te plegen wanneer dit nodig is.

Creando heeft hiertoe een tweetal ‘overlegplekken’ met speciale akoestische zetels. De structuur en het materiaal van deze zetels dempen het geluid waardoor de overige medewerkers in het kantoor niet teveel last hebben van het overleg. Hierdoor is het trouwens ook een zeer geschikte plaats om even een telefoontje te doen. Niets is meer hinderlijk dan een collega die voortdurend naast je zit te bellen. Creando beschikt over zowel de grotere ‘Floats’ (=Sofa voor meerdere personen) als de kleinere individuele ‘G-Spot’ exemplaren van deze akoestische zetels. Deze zeer wellustige benaming slaat uiteraard op de unieke ‘G’-vorm van deze zetels maar leent zich natuurlijk ook tot heel wat grappige uitspraken, die ideaal zijn als ijsbreker met bezoekende klanten, leveranciers of zakenrelaties. De genialiteit zit natuurlijk vaak in de details zoals stopcontacten die voorzien zijn aan iedere werkplek of zetel, zodat ook gebruikers van een oudere laptop zonder probleem hun ding kunnen doen.


Ergonomie is natuurlijk ook belangrijk en wat zeker opvalt aan de grote vergadertafel zijn de stoelen. De medewerkers kunnen kiezen uit een traditionele bureaustoel, een zitbal of een zadelstoel. Het wordt zelfs aangemoedigd om regelmatig eens te veranderen.

Nog meer leuke stoelen zien we op het ruime terras, wat eigenlijk bijna even groot is als het kantoor. Ook hier zijn zowel individuele als overleg opstellingen aanwezig (Iemand zin in een ‘donut’? ) zodat bij lekker weer gewoon op het terras kan gewerkt worden. Helaas was het tijdens mijn bezoek een typisch Belgische dag en viel de regen met bakken uit de lucht. Maar ik kan me dus best voorstellen dat het bij beter weer echt aangenaam kan zijn om op het terras te overleggen of te lunchen.


De medewerkers van Creando hebben de ‘Slimmer Werken’ filosofie mooi samengevat in deze presentatie : http://prezi.com/ixtizydcsewl/slimmer-werken-creandos-interpretatie-van-hnw/?kw=view-ixtizydcsewl&rc=ref-38845047

Ik moet toegeven dat het beslist nog niet zo gek is om een kantoor volgens deze principes in te richten. Liesbeth en Wim hebben hier beslist een mooi project neergezet wat tot voorbeeld en inspiratie kan dienen voor hun klanten en netwerk.


(Foto's : Michel Smeets)

26 May 2013

Fiscale regels omtrent lidmaatschappen nog steeds uit de Middeleeuwen ?

Beste wetgever, politicus of belastingcontroleur,

Dit weekend zat bij de krant 'De Tijd' zoals gebruikelijk voor deze tijd van het jaar ook een speciale editie van het magazine 'Netto', namelijk de belastinggids die ons moet helpen om het fiscale kluwen te ontwarren voor onze aangiftes.

Onderaan pagina 50 zag ik een apart katern "Lidgeld golfclub aftrekbaar ?", wat uiteraard mijn aandacht trok. Niet omwille van het sportieve aspect, want ik speel zelf al een tijdje geen golf meer. Mijn interesse was vooral gewekt omdat dezelfde regels ook gelden voor lidmaatschappen van businessclubs dewelke onontbeerlijk zijn voor elke ondernemer.

Helaas merk ik dan dat de wetgever en de controleurs in dit geval nog steeds helemaal niet begrijpen hoe netwerken eigenlijk werkt. Vooral het volgende doet mijn spreekwoordelijke broek afzakken : "De belastingplichtige kan dat aantonen door een lijst van klanten die ook op de ledenlijst van de bedoelde club voorkomen".

Excuseer ? 

Jullie vragen dus om de return van de netwerkinspanningen aan te tonen door een vergelijking van het klantenbestand met je directe contacten bij een club ? Waar slaat dat op ?

Hebben jullie nog nooit gehoord van referrals ? doorverwijzingen ? aanbevelingen ?

De echte return van je netwerkinspanningen komt immers uit de tweede of zelfs derde graad van je netwerk, doordat je directe contacten anderen naar jou doorverwijzen. Natuurlijk zal je af en toe ook wel eens iets verkopen aan een direct contact, maar dat is absoluut niet waar het om gaat in het netwerken.

We leven en werken in 2013. Volgens mij is het hoog tijd dat de politieke, fiscale en gerechtelijke wereld zich ook daaraan aanpast !

2 May 2013

Hoe kies je de juiste businessclub of het meest geschikte netwerkevent ?

 
In elke provincie zijn er tientallen businessclubs actief en zijn er meermaals per week interessante events waar je ondernemers en professionals kan ontmoeten. Hoe kies je nu de businessclub of het netwerkevent wat voor jou het meest geschikt is ?

Onlangs hoorde ik een opmerking van een ondernemer in de zin van "Deze meetings zijn niet interessant voor mij want mijn doelpubliek zit hier niet" ... dat vond ik persoonlijk een rare gedachtekronkel. Je gaat immers niet naar een netwerkevent met de bedoeling om zaken te doen met de andere aanwezigen. Het doel van netwerken is meer mensen leren kennen en mensen naar elkaar doorverwijzen. De business komt m.a.w. steeds uit de tweede graad van het netwerk. Een mogelijke denkpiste zou dus kunnen zijn "Waar zitten er mensen die mij kunnen helpen om in contact te komen met mijn doelpubliek". Die stelling is alleszins al een stuk beter dan de vorige.


Mensen die bewust investeren in het opbouwen van een netwerk gaan vaak nog een stap verder. Door meerdere clubs en events te bezoeken zorgen ze ervoor dat hun netwerk breed en gevarieerd is. Hun directe contacten beperken zich niet tot één enkele club met vb. zaakvoerders van kleine KMO's, maar door hun lidmaatschappen van meerdere clubs krijgen ze een netwerk dat alle lagen van de professionele wereld omvat : Freelancers, zelfstandigen met een eenmanszaak, zaakvoerders van kleine KMO's, zaakvoerders van grotere KMO's, professionals met een kaderfunctie in grotere bedrijven, ...

Het spreekt voor zich dat de kansen en opportuniteiten ook zullen toenemen wanneer je netwerk groter en breder is. Je netwerk zal immers een groter stuk van de professionele wereld bevatten.

Je zal ook niet met iedereen in je netwerk een even hechte band opbouwen. Net zoals er een onderscheid is tussen vrienden en kennissen heb je ook een hechtere of minder hechte band met je contacten. Beginnende netwerkers hebben nogal eens last om door de bomen het bos te zien aangezien er zoveel keuze is in clubs, events, formules en concepten. Er zijn ontbijtmeetings, lunchmeetings en avondmeetings, dus keuze genoeg. Vergeet niet dat er naast de gebruikelijke netwerkevents ook nog vele andere events zijn waar je ook kan netwerken. Er worden heel wat belangrijke relaties opgebouwd op de golf- of zeilclub en wat dacht je van de business-seats bij een voetbalclub of een serviceclub waar men samen een inspanning doet voor goede doelen.


Netwerkorganisaties die wereldwijd zeer succesvol zijn, hanteren vaak een formule die gebaseerd is op het uitwisselen van aanbevelingen (vb. BNI, BRX, ...). Een beginnende netwerker ziet in zo'n club vrij snel resultaat van zijn inspanningen, maar zal daarbuiten ook proactief moeten netwerken om effectief een eigen contactennetwerk op te bouwen. In dit specifieke voorbeeld zal je zeer hechte banden ontwikkelen binnen de aanbevelingsorganisatie, maar heb je ook behoefte aan een groter netwerk van hechte en minder hechte contacten daarbuiten. Anders beperk je immers je directe contacten tot de leden van die ene club.


Enkel en alleen de events van één of meerdere clubs bezoeken is natuurlijk niet voldoende. Het is aan te bevelen om tevens met je gesprekspartners te connecteren via online netwerken en op die manier in contact te blijven "tussen de meetings". Het gebeurt immers maar al te vaak dat zakelijke afspraken je aanwezigheid op een netwerkevent beletten. Wanneer je enkele keren niet aanwezig bent op een bepaald netwerkevent, zal men ook minder aan je gaan denken. Door in die periodes toch online actief te blijven ziet je netwerk toch telkens weer jouw naam en foto verschijnen in hun nieuwsoverzichten, waardoor je toch in de aandacht blijft. Daarnaast is het ook een middel om op een eenvoudige manier met meer mensen in contact te blijven. Vorige generaties bezochten café's of sportclubs en bleven in contact met maximaal een paar honderd mensen. Vandaag kan je door efficiënt gebruik van sociale media
met veel gemak in contact blijven met een veelvoud daarvan.

2 April 2013

Ben je bang dat potentiele werkgevers verkeerde dingen zien op je Facebook profiel ? Gebruik de Facebook 'privacy' problemen in jouw voordeel

Heel vaak krijg ik vragen omtrent het privacy-vraagstuk op Facebook. Vooral de ouders van afstuderende jongeren maken zich zorgen over het feit dat potentiële werkgevers het Facebook profiel van hun zoon of dochter zullen bekijken.

Uiteraard zijn we allemaal jong geweest en het is dan ook niet zo abnormaal dat er wel eens foto's of berichten opduiken over wilde feestjes. Welke invloed dit heeft op de beeldvorming rond een bepaald persoon is natuurlijk wel anders dan vroeger, omdat we nu alles 'open en bloot' op internet kunnen terugvinden.

De belangrijkste tip blijft natuurlijk om hier verstandig mee om te gaan. Stel jezelf telkens de vraag "Mag iedereen dit zien ?". Is het antwoord "Ja", dan is er geen probleem. Is het antwoord "Neen", dan heb je twee keuzes :
- Je plaatst dit niet online
- Je plaatst het online, maar d.m.v. de privacy-instellingen bepaal je zelf wie dit mag zien.

Wat ik echter met dit artikel wil duidelijk maken is dat jongeren dit "probleem" ook zelf kunnen omzetten in een enorm voordeel. Je bepaalt immers zelf welke informatie je met wie wil delen, waardoor je ook zelf bepaalt wat die potentiële werkgever te zien krijgt wanneer hij jouw profiel bezoekt. Ik zal dit duidelijk maken met enkele concrete voorbeelden :

- Je hebt een IT-richting gestudeerd en zoekt werkt als informaticus. IT is ook je hobby en bent er zowat de hele dag mee bezig. Je bezoekt zelfs IT beurzen in binnen- en buitenland. Indien dit ook duidelijk te zien is op Facebook tijdslijn dan is dit een zeer positief signaal naar een potentiele werkgever toe. Je postings maken immers duidelijk dat IT voor jou niet zomaar een job is van 9 tot 5, maar dat je werkelijk opstaat en gaat slapen met IT.

- Je bent leider bij de Chiro of scouts. Als dit blijkt uit je Facebook tijdslijn kan dit ook een signaal zijn naar potentiële werkgevers toe dat je wellicht ook over aankomende leiderschapscapaciteiten beschikt. Zijn ze op dat ogenblik op zoek naar iemand die een klein team moet leiden maak je mogelijk kans.

Deze voorbeelden gebruik ik al een tijdje tijdens mijn presentaties en workshops, maar ik had nog geen concrete "echte" voorbeelden uit de praktijk. Enkele weken geleden zag ik echter de jobadvertentie van Colruyt, die je hierboven ziet. Iemand die in zijn vrije tijd coach is van een jeugdvoetbalploeg werd aangeworven en coacht nu ook zijn team in de supermarkt. Het bewijs dat mijn verhaal klopt !