2 November 2011

What do I post where on Facebook?

If you are an entrepreneur or business owner you probably wonder where to post your content on Facebook. You might already have started a Page or Group for your business, next to your own profile. Sometimes it’s very hard to decide where to post. In this article I will explain how we are handling this for our own activities. This guideline is also usable for entrepreneurs with multiple businesses.

First I would advise to use a Facebook Page for your business instead of a group. Groups were the first option a long time ago but today Pages are more convenient and give you the tools to operate as easy as with your own profile. Sometimes I also notice personal profiles that are used for a business, but this is not allowed by Facebook’s terms of use.

Important to know is the fact that you can moderate a Facebook Page with multiple people.
A Facebook Page can also have a username (e.g.
www.facebook.be/itconsultservices), a group doesn’t have this option !
So now you have your Personal Profile and your Facebook Page.

What to post on the Facebook Page of your business ?

·         Links to your own blogarticles, written on your company blog. If you don’t have a company blog you can write short articles using Facebook Notes, directly on the page.
·         Links to interesting articles about your industry or expertise, found on other blogs or newspaper websites.
·         Status updates directly connected to your business.
·         Pictures of business events or trade fair visits, directly connected to your business.


What to post on my Personal Profile on Facebook ?
·         Status updates regarding your activities, your business(es) or even your personal life when still appropriate to build your credibility and reputation.
·         Links to your own blogarticles, shared from the Facebook Page of your business (Or articles written on Facebook Notes)
·         Check-in’s from Foursquare or Facebook Places, when appropriate to build your credibility and reputation (e.g. When you are attending business events, workshops, trade fairs, …)
·         You can share even more personal updates, postings and photo’s, but I would recommend to limit these shares to the people you want to be able to view them.

Last month I wrote about the perfect mix of mindsets needed to be successful in using Social Media for your business. This is of course directly related to the lists above.
Networking should always be the Nr. 1 activity, marketing should be the least present among your postings. Nevertheless visitors should always be able to see and experience your skills and credibility.

You can be the expert in your industry within your network. Make sure your profile wall and Pages are always fine. Don’t allow garbage postings by games etc.
Your personal profile and business page should always look professional and display you as a true professional in your industry.

1 November 2011

Je (baby)foto op Facebook ?


De voorbije weken viel het ons weer op hoeveel vrouwen een foto gebruiken van hun kind als profielfoto op Facebook. We kunnen ons met de beste wil van de wereld geen enkele valabele reden voor de geest halen waarom iemand dit zou doen. Allereerst omdat het in strijd is met het gebruiks-reglement wat stelt dat al je profielgegevens van jezelf moet zijn. Deze regel geldt voor zowat alle Sociale Netwerken en is niet meer dan een uitstekende ethische netwerkregel waardoor je de persoon van het profiel waar je naar kijkt met zekerheid kan identificeren.

Enkele weken geleden heb ik persoonlijk nog een profiel gerapporteerd (en laten verwijderen) omdat die persoon een foto van mij als profielfoto had ingesteld.

Vergeet niet dat op Facebook door de verbeterde privacy instellingen je bij een vriendschapsverzoek meestal nog enkel de profielfoto te zien krijgt en geen enkele andere. Op basis van die foto ga je dus proberen te herinneren of je die persoon ooit al ergens bent tegen gekomen. Veel geluk als je dan enkel een babyfoto ziet !

We herhalen nog eens de top redenen om een duidelijke en herkenbare foto van jezelf te gebruiken als profielfoto :

·         Herkenbaarheid – Wanneer je deze persoon tegen komt op vb. een netwerkevent zal je hem of haar ook herkennen. Dit is nogal eens een probleem met vrouwen die graag hun uiterlijk wijzigen zonder hun profiel mee te wijzigen (Lengte van haar, kleur van haar, … )
·         Vertrouwen – Een profiel met een duidelijke foto straalt ook vertrouwen uit. Tests met foto-loze profielen hebben aangetoond dat bezoekers amper het profiel bekijken voor ze verder surfen. Netwerken is iets wat je bewust en persoonlijk doet en dus zeker niet anoniem.

Ons advies is nog steeds om te kiezen voor een semi-professionele foto die toch een open indruk geeft. Als mannelijke bedrijfsleider betekent dit om vb. te kiezen voor een foto in een mooi maatpak, maar dan wel met een mooie glimlach die uitnodigt om met jou in gesprek te treden.