2 May 2018

Twee netwerkdefinities

Om de waarde van je netwerk te illustreren bestaan er heel wat definities. Tientallen, misschien zelfs honderden definities heb ik reeds gehoord, sinds ik begin 2004 vol enthousiasme op de netwerktrein sprong. Toch hoor ik soms nog wel eens definities of uitspraken die me aan het denken zetten of inspireren tot meer.

“In het netwerken is het niet belangrijk hoeveel mensen jij kent. Het gaat erom hoeveel mensen jou kennen”.

Deze definitie gaat kort door de bocht, maar legt daarmee wel de nadruk op een zeer belangrijk pijnpunt in het netwerken.  Veel netwerkers “verzamelen” contacten tijdens netwerkevents, maar doen daar vervolgens weinig mee. Het is de bedoeling dat je netwerk zijn waarde behoudt, dus moet je er ook voor zorgen dat die contacten warm blijven. Je contacten moeten inderdaad aan jou blijven denken en dat kan alleen als je op één of andere manier in hun aandacht blijft.

Voor mij is netwerken nog steeds het opbouwen van je contactennetwerk, het opbouwen van de nodige credibiliteit en het opbouwen van je professionele reputatie. Door je focus te verdelen over deze drie onderdelen, zal je automatisch ook merken dat je netwerk warmer blijft.

“De waarde van je netwerkinspanningen kan je afmeten aan hoeveel er over jou wordt gepraat, wanneer je eens niet bent tijdens de maandelijkse meeting van je businessclub.”

Opnieuw kort door de bocht, maar het laat wel duidelijk zien waar netwerken echt om gaat. Wanneer jouw contacten een opportuniteit opmerken die interessant voor jou kan zijn, moeten ze aan jou denken en die persoon met jou in contact brengen. Hoe langer het geleden is dat ze met jou een interactie hebben gehad (online of offline), des te kleiner de kans dat ze nog aan jou zullen denken.

Twee definities die het zeker waard zijn om eens over na te denken.