2 January 2017

Goede Netwerk-voornemens


Tijdens elke presentatie of workshop heb ik het ook even over de “goede voornemens” die we steeds maken na de jaarwisseling, meer bepaald wanneer ik het heb over de verschillende soorten netwerkers. Op zich is er natuurlijk niets mis met het maken van goede voornemens, alleen zijn we vaak door de feestvreugde iets te enthousiast in het bedenken van deze voornemens, waardoor het verschrikkelijk moeilijk is om je er nadien ook aan te houden. Daarom bedacht ik deze “goede netwerk-voornemens”, die je liefst niet alleen tijdens deze feestmaand zal gaan toepassen, maar ook tijdens de rest van het jaar.

  • Je kan alleen iets betekenen voor je gesprekspartner wanneer je echt aandachtig luistert naar zijn of haar verhaal. Probeer dus steeds je volle aandacht te schenken aan je gesprekspartner wanneer die zich voorstelt. Wanneer je niet aandacht luistert naar het verhaal zal je ook nooit onthouden wat deze persoon precies doet en waarnaar hij of zij op zoek is.
  • Wees je bewust van je lichaamstaal. Blijf steeds oogcontact houden en knik af en toe om aan te geven aan je gesprekspartner dat je nog steeds mee bent met het verhaal. Wat je absoluut nooit mag doen is over de schouder al rondkijken naar een volgend “target”.
  • Wanneer een verhaal niet helemaal duidelijk is, durf dan ook enkele vragen te stellen om beter te begrijpen wat je gesprekspartner precies doet en waarmee je hem of haar het best zou kunnen helpen.
  • Soms hoor ik mensen wel eens zeggen dat ze het echt moeilijk vinden om hun netwerkcontacten concreet ergens mee te kunnen helpen. Langs de andere kant hoor ik soms ook mensen die een concrete vraag doorsturen naar meerdere netwerkcontacten en van niemand een antwoord ontvangen. Wanneer een netwerkcontact een concrete vraag stelt krijg je een schitterende opportuniteit om iemand te helpen en daarmee je eigen credibiliteit op te bouwen.
  • Wanneer je op een netwerkevent even “tussen twee gesprekken” zit, gebruik dat moment dan niet alleen om even een drankje te halen of het toilet te bezoeken, maar kijk ook eens rond of er toevallig geen “muurbloempjes” zijn. Heel wat mensen en in het bijzonder nieuwkomers durven niet zomaar iedereen aan te spreken. Staat er ergens iemand alleen ga er dan naartoe en stel je even voor. Ik kan je verzekeren dat die persoon jouw naam steeds zal blijven onthouden.