1 August 2013

Het verschil tussen netwerken en directe verkoop


In dit artikel zal ik het hebben over iets wat elke netwerker weet, maar regelmatig vergeet.

Netwerken en verkopen zijn twee verschillende disciplines die je best zo weinig mogelijk met elkaar in verbinding kan brengen. Alleen al door deze zin uit te spreken kan ik soms zakenmensen echt in shock brengen.

Nog steeds zijn er heel wat mensen die naar een netwerkevent gaan met de bedoeling om daar directe verkopen te scoren. Dit is absoluut niet de bedoeling van je netwerkinspanningen, maar soms kan er natuurlijk wel eens een directe verkoop komen opduiken. In dat geval is het gewoon de spreekwoordelijke 'kers op de taart', maar het mag nooit de essentie zijn van je netwerkinspanningen.

Netwerken is je kennissenkring uitbreiden. Je netwerk laten groeien zodat zoveel mogelijk mensen weten wie je bent en wat je doet, waarbij jij natuurlijk ook weet wie ze zijn en wat ze doen.

Wanneer één van jouw kennissen iemand ontmoet die een behoefte heeft aan iets waar jij zou kunnen mee helpen, dan moeten ze liefst op dat ogenblik aan jou denken en die persoon met jou in contact brengen.
Dit noemen we een DOORVERWIJZING of in het Engels een REFERRAL.

Doorheen de tijd zijn er zelfs meerdere professionele organisaties opgestart die zich tot doel stellen om het uitwisselen van doorverwijzingen tussen hun leden te stimuleren. De bekendste van deze organisaties is BNI (Business Network International) en bestaat al sinds 1985. Sinds kort is deze organisatie ook actief in België en komen hun lokale afdelingen als paddenstoelen uit de grond. België was ook hier weer een nakomertje want organisaties zoals deze zijn vrijwel wereldwijd in alle landen al veel langer actief.

Ook deze organisatie geeft duidelijk aan dat de voor de hand liggende val van de directe verkoop zeker moet vermeden worden. Ze noemen dit letterlijk een "waste of time".


In de meeste businessclubs geven de bestuursleden een zeer degelijke uitleg over de werking en de waarde van goede doorverwijzingen, toch blijven veel mensen bewust of onbewust hun focus verschuiven in de richting van de directe verkoop. Ik hoor sommige mensen duidelijk aangeven dat ze het principe van de doorverwijzingen hebben begrepen, maar wanneer ze daarna de kans krijgen om zich voor te stellen hoor ik een verhaal wat helemaal gericht is op het direct verkopen aan de andere leden.

Zoals ik al aangaf gebeuren verkopen aan de andere leden van je businessclub uiteindelijk vanzelf, omdat je nu eenmaal liever zaken doet met mensen die je goed kent dan met vreemden. Maar door hierop te focussen geef je een verkeerd signaal naar andere leden... en in het bijzonder naar nieuwe leden.

Dit is uiteraard geen nieuw fenomeen, want dezelfde "fout" merkte ik ook vaak in mijn netwerk-beginjaren en in de meest uiteenlopende business clubs. Om de waarde van een club in te schatten krijg je regelmatig de vraag "Heb je al veel business gedaan met de andere leden ?". Het is uiterst zelden dat je de vraag krijgt "Hebben de andere leden je al veel doorverwijzingen gegeven ?".

De echte return van je netwerkinspanningen komt vrijwel nooit uit je directe contacten. De business die je doet als gevolg van je netwerkinspanningen zal voor het grootste stuk te vinden zijn in de tweede en derde graad van je netwerk. Bij een correcte netwerker zal meer dan 90% van de return komen uit de indirecte business.