1 December 2016

De kunst van het koffiekletsen


 
Een netwerk opbouwen is één zaak, de connecties blijvend warm houden is natuurlijk nog iets anders. Elke ondernemer heeft zijn eigen manier om met zoveel mogelijk mensen in contact te blijven. Dit kan vb. door veelvuldig aanwezig te zijn op netwerkavonden (wat ik iedereen ook absoluut zou adviseren), door regelmatig een nieuwsbrief te verzenden (en ja, een nieuwsbrief hoeft echt niet altijd commercieel te zijn, maar kan ook louter informatief zijn) of door regelmatig interessante artikels te schrijven op een blog. Dit zijn slechts drie veel voorkomende voorbeelden, maar er zijn natuurlijk nog heel wat meer mogelijkheden. Hoe meer van deze acties je combineert, hoe groter de kans dat je netwerk “warm” zal blijven en dus ook blijvend resultaat zal opleveren.
 
Vorige week hadden we een feesteditie van het Open Coffee netwerkevent in Hasselt, wat reeds 4 jaar bestaat. Dit laagdrempelige concept is ondertussen aanwezig op een 35-tal locaties in Vlaanderen. Je zou kunnen besluiten om daar een selectie van te gaan bezoeken. Stel dat je elke maand twee of drie netwerkevents bezoekt, dan duurt het dus een jaar voor je ze allemaal eens één keer hebt bezocht. Maar is dat ook nuttig voor het doel wat je hebt vooropgesteld voor je netwerkinspanningen ? Ik vrees helaas van niet. De kracht van het netwerken zit net in de herhaling. Mensen moeten jou regelmatig blijven terugzien zodat je ook fris in hun gedachten blijft zitten. Iemand die ik ooit eens éénmalig heb ontmoet op een event zal zeker niet ‘top of mind’ zijn op het moment dat ik een opportuniteit tegenkom die net voor die persoon interessant had kunnen zijn.
 
Om het nog wat erger te maken durf ik te stellen dat ik na een eenmalige ontmoeting zelfs jouw naam niet eens kan onthouden. Ik behoor tot een grote groep mensen die minstens een keer of vijf een gesprek met jou moet hebben alvorens je naam echt blijft plakken. Natuurlijk herken ik jou nog wel, maar de naam verdwijnt in het zwarte gat van mijn geheugen. En zelfs die vijf gesprekken zijn vermoedelijk nog niet eens voldoende om ook het nodige vertrouwen op te bouwen, waardoor ik potentiële klanten of opportuniteiten naar jou ga doorsturen.
 
Wat ik wel eens opvang bij sommige businessclubs, is dat leden het vervelend vinden als ze te vaak opnieuw bij dezelfde mensen aan tafel zitten. Een businessclub waarin ikzelf ook actief ben, M4M – Managers for Managers, heeft zelfs een computerprogramma in gebruik wat ervoor moet zorgen dat dit niet te vaak gebeurt. En toch ben ik er rotsvast van overtuigd dat de echte meerwaarde zich pas laat opmerken als je elkaar heel goed kent, wat zeker nog niet na 5 of 6 ontmoetingen het geval is. Ik zit dus met veel plezier aan tafel met mensen die ik al eerder heb gesproken, want hoe beter ik anderen leer kennen, hoe groter de kans dat die personen krachtige knooppunten worden in mijn persoonlijk netwerk.
 
De titel van dit artikel slaat natuurlijk ook op de inhoud van de gesprekken. Zoals ik in eerdere artikels reeds heb aangehaald, hoef je het zeker niet uitsluitend over je bedrijfsactiviteiten te hebben. Gezamenlijke interesses, hobby’s of de actualiteit zijn ook steeds interessante invalshoeken.
 
Tot slot wil ik ook nog even aangeven dat echte topondernemers zich uiteraard vaak “laten zien” op grote netwerkevents, maar zelf voornamelijk netwerken in kleine, intieme en zelfs besloten netwerkgroepjes, waarbij ze periodiek samenkomen met steeds dezelfde personen. Doordat deze mensen elkaar door en door leren kennen zullen ze elkaar ook optimaal kunnen ondersteunen.
 
Mijn advies is dan ook om steeds op drie verschillende manieren te netwerken :
 
  • Bezoek netwerkevents om je netwerk uit te breiden en zoveel mogelijk personen te ontmoeten
  • Netwerk online om alle contacten te onderhouden
  • Netwerk in een kleinere groep met je meest waardevolle contacten