2 January 2013

Netwerken op Nieuwjaarsrecepties


Deze 11 tips maximaliseren je kans op goede en blijvende netwerkcontacten !
Hou deze tips dan ook steeds in het achterhoofd wanneer je naar een netwerkevent gaat… of gebruik ze deze maand tijdens de nieuwjaarsrecepties !
 • Zorg ervoor dat je steeds voldoende naamkaartjes meehebt. Moet je opnieuw kaartjes laten drukken, denk dan aan de tips die ik eerder gaf rond ‘alarmbelletjes’ op naamkaartjes (http://geertconard.blogspot.be/2012/02/je-krijgt-geen-tweede-kans.html)
 • Zorg ervoor dat je in staat bent om jezelf op een correcte, professionele manier voor te stellen, zonder te klinken als de zoveelste verkoper en zonder vakjargon te gebruiken.
 • Geef aan je netwerk zonder dadelijk iets terug te verwachten. Personen met een instelling “What’s in it for me ?” zijn meestal niet erg populair.
 • Luister meer dan dat je praat. Geef oprechte aandacht aan je gesprekspartner zodat je ook nadien nog perfect weet wie die persoon is en wat hij of zij doet.
 • Vertel duidelijk aan je gesprekspartners hoe (of waarmee) ze jou op dit ogenblik het best kunnen helpen.
 • Wees altijd bewust van je lichaamstaal (oogcontact, knikken, …) en ga zeker niet over de schouder van je gesprekspartner op zoek naar een volgend “target”.
 • Zoek gemeenschappelijke interesses met je gesprekspartners (Thuisstad, hobby, …)
 • Netwerken en verkopen zijn twee verschillende en vrijwel onverenigbare disciplines. Houd deze dan ook strikt gescheiden. Netwerken is nieuwe mensen leren kennen en bestaande contacten in stand houden.
 • Beloof je iets aan een netwerkcontact, kom het dan ook na. Opvolgen van netwerk-contacten dient echter te gebeuren met het nodige respect. Wat je dus beter NIET kan doen is de dag na een event naar al je gesprekspartners een folder opsturen.
 • Maak eventueel notities op de achterzijde van een naamkaartje om belangrijke details niet te vergeten.
 • Stel mensen aan elkaar voor. Komt er iemand binnen die nieuw is, stel die persoon dan onmiddellijk voor aan je gesprekspartners en betrek hem of haar bij het gesprek. Muurbloempjes kunnen absoluut niet op een netwerkevent.