26 May 2013

Fiscale regels omtrent lidmaatschappen nog steeds uit de Middeleeuwen ?

Beste wetgever, politicus of belastingcontroleur,

Dit weekend zat bij de krant 'De Tijd' zoals gebruikelijk voor deze tijd van het jaar ook een speciale editie van het magazine 'Netto', namelijk de belastinggids die ons moet helpen om het fiscale kluwen te ontwarren voor onze aangiftes.

Onderaan pagina 50 zag ik een apart katern "Lidgeld golfclub aftrekbaar ?", wat uiteraard mijn aandacht trok. Niet omwille van het sportieve aspect, want ik speel zelf al een tijdje geen golf meer. Mijn interesse was vooral gewekt omdat dezelfde regels ook gelden voor lidmaatschappen van businessclubs dewelke onontbeerlijk zijn voor elke ondernemer.

Helaas merk ik dan dat de wetgever en de controleurs in dit geval nog steeds helemaal niet begrijpen hoe netwerken eigenlijk werkt. Vooral het volgende doet mijn spreekwoordelijke broek afzakken : "De belastingplichtige kan dat aantonen door een lijst van klanten die ook op de ledenlijst van de bedoelde club voorkomen".

Excuseer ? 

Jullie vragen dus om de return van de netwerkinspanningen aan te tonen door een vergelijking van het klantenbestand met je directe contacten bij een club ? Waar slaat dat op ?

Hebben jullie nog nooit gehoord van referrals ? doorverwijzingen ? aanbevelingen ?

De echte return van je netwerkinspanningen komt immers uit de tweede of zelfs derde graad van je netwerk, doordat je directe contacten anderen naar jou doorverwijzen. Natuurlijk zal je af en toe ook wel eens iets verkopen aan een direct contact, maar dat is absoluut niet waar het om gaat in het netwerken.

We leven en werken in 2013. Volgens mij is het hoog tijd dat de politieke, fiscale en gerechtelijke wereld zich ook daaraan aanpast !

2 May 2013

Hoe kies je de juiste businessclub of het meest geschikte netwerkevent ?

 
In elke provincie zijn er tientallen businessclubs actief en zijn er meermaals per week interessante events waar je ondernemers en professionals kan ontmoeten. Hoe kies je nu de businessclub of het netwerkevent wat voor jou het meest geschikt is ?

Onlangs hoorde ik een opmerking van een ondernemer in de zin van "Deze meetings zijn niet interessant voor mij want mijn doelpubliek zit hier niet" ... dat vond ik persoonlijk een rare gedachtekronkel. Je gaat immers niet naar een netwerkevent met de bedoeling om zaken te doen met de andere aanwezigen. Het doel van netwerken is meer mensen leren kennen en mensen naar elkaar doorverwijzen. De business komt m.a.w. steeds uit de tweede graad van het netwerk. Een mogelijke denkpiste zou dus kunnen zijn "Waar zitten er mensen die mij kunnen helpen om in contact te komen met mijn doelpubliek". Die stelling is alleszins al een stuk beter dan de vorige.


Mensen die bewust investeren in het opbouwen van een netwerk gaan vaak nog een stap verder. Door meerdere clubs en events te bezoeken zorgen ze ervoor dat hun netwerk breed en gevarieerd is. Hun directe contacten beperken zich niet tot één enkele club met vb. zaakvoerders van kleine KMO's, maar door hun lidmaatschappen van meerdere clubs krijgen ze een netwerk dat alle lagen van de professionele wereld omvat : Freelancers, zelfstandigen met een eenmanszaak, zaakvoerders van kleine KMO's, zaakvoerders van grotere KMO's, professionals met een kaderfunctie in grotere bedrijven, ...

Het spreekt voor zich dat de kansen en opportuniteiten ook zullen toenemen wanneer je netwerk groter en breder is. Je netwerk zal immers een groter stuk van de professionele wereld bevatten.

Je zal ook niet met iedereen in je netwerk een even hechte band opbouwen. Net zoals er een onderscheid is tussen vrienden en kennissen heb je ook een hechtere of minder hechte band met je contacten. Beginnende netwerkers hebben nogal eens last om door de bomen het bos te zien aangezien er zoveel keuze is in clubs, events, formules en concepten. Er zijn ontbijtmeetings, lunchmeetings en avondmeetings, dus keuze genoeg. Vergeet niet dat er naast de gebruikelijke netwerkevents ook nog vele andere events zijn waar je ook kan netwerken. Er worden heel wat belangrijke relaties opgebouwd op de golf- of zeilclub en wat dacht je van de business-seats bij een voetbalclub of een serviceclub waar men samen een inspanning doet voor goede doelen.


Netwerkorganisaties die wereldwijd zeer succesvol zijn, hanteren vaak een formule die gebaseerd is op het uitwisselen van aanbevelingen (vb. BNI, BRX, ...). Een beginnende netwerker ziet in zo'n club vrij snel resultaat van zijn inspanningen, maar zal daarbuiten ook proactief moeten netwerken om effectief een eigen contactennetwerk op te bouwen. In dit specifieke voorbeeld zal je zeer hechte banden ontwikkelen binnen de aanbevelingsorganisatie, maar heb je ook behoefte aan een groter netwerk van hechte en minder hechte contacten daarbuiten. Anders beperk je immers je directe contacten tot de leden van die ene club.


Enkel en alleen de events van één of meerdere clubs bezoeken is natuurlijk niet voldoende. Het is aan te bevelen om tevens met je gesprekspartners te connecteren via online netwerken en op die manier in contact te blijven "tussen de meetings". Het gebeurt immers maar al te vaak dat zakelijke afspraken je aanwezigheid op een netwerkevent beletten. Wanneer je enkele keren niet aanwezig bent op een bepaald netwerkevent, zal men ook minder aan je gaan denken. Door in die periodes toch online actief te blijven ziet je netwerk toch telkens weer jouw naam en foto verschijnen in hun nieuwsoverzichten, waardoor je toch in de aandacht blijft. Daarnaast is het ook een middel om op een eenvoudige manier met meer mensen in contact te blijven. Vorige generaties bezochten café's of sportclubs en bleven in contact met maximaal een paar honderd mensen. Vandaag kan je door efficiënt gebruik van sociale media
met veel gemak in contact blijven met een veelvoud daarvan.