16 September 2011

Foursquare Verified Business

Don't forget to check-in next time you visit Zakenkantoor Conard-Vanhove. Both IT Consult Services BVBA and Geert Conard Management Solutions VOF are now Foursquare Verified Businesses !

2 September 2011

Networking for Business


A few weeks ago I was networking with a couple of entrepreneurs when we decided to answer the question “What is your most important professional frustration ?”. I didn’t need much time to think about it and my answer can probably be translated to any expertise, industry or occupation.

Since 2004 I’m spending at least 5 hours each day, every day of the week, networking and using Social Media. During these years I have attended many networking events all over Europe but also spend a lot of time exploring websites such as LinkedIn, Facebook, Twitter, Xing and many others.

From my personal and practical experience I have distilled valuable tips and advice for entrepreneurs. Always with a razor-sharp focus toward small business owners, but also applicable for management teams in larger companies. Networking events and Social Media are accessible for everyone and the huge load of social networking tools can be used in many ways to grow your contacts network, build credibility as a professional in your industry or use it for social media marketing.

So what was my most important professional frustration ? Every dog in a jacket calls himself a Social Media Expert and jumps on stage all over the country to speak to an audience, trading their knowledge for a bottle of wine and a sandwich. I have seen speakers who handled topics like fiscal tips, investments and Social Media in less than 6 months. They jump on every hot topic and talk about any subject that’s demanded.

I often hear negative comments when I meet people who have attended a presentation or workshop on my favorite topic. In most cases this is caused by a lack of practical experience from the speaker.
I don’t mean the technical experience, but the right mindset you need the audience to understand.

It’s very important to really transfer the right mindset you need while networking and using Social Media, to be able to receive a positive return for your business. When an entrepreneur or business owners is using social media for business, he or she is actually networking while using social media as an instrument.

Until the breakthrough of Facebook there were only 5 speakers in Belgium who handled these topics, while being heavy users of social networking themselves. Today these pioneers are still active as speakers, trainers and coaches, but their names start to fade away in the large list of available speakers.

I am very grateful that I was part of this group of pioneers and during the past decennium I was able to study the evolution and growth of social networks. A growth in speakers on this topic could be a good thing, if they challenge themselves to deliver high quality. We would love to see many more qualified speakers who put lots of work and effort in researching their topics. It hurts to see that Social Media has grown into a ‘quick win’ for many others.

Now what does networking really mean to me ? What is the most rewarding way to network ?
What should be avoided ?

During the past decade I have heard and read many definitions and statements on networking, something that I won’t do right now. I do however want to try and make clear what it’s all about. Some time ago I heard a brilliant lady say “The value of your networking efforts can be measured by how much people talk about you when you are not there”. It isn’t enough to meet and get to know many more (business) people and grow your network, you also have to make sure they remember you when an opportunity comes by!

I consider a person to be part of my network when I know who he or she is and what he or she does for a living. Of course this also has to be true the other way around. Only if this is true we can also refer people to each other successfully and that’s what networking is all about : Helping each other !

Helping each other is something you can do by referring someone to the right person to help with his or her demand, question or problem. Helping each other can also be done by giving some advice or a good tip to set them off in the right direction toward a solution. Many times you will be contacted by someone in your network to get them in contact with someone very specific from your network. You can open a door to enable them to contact someone much more easy. Some Social Networking tools like LinkedIn and Branchout have specific tools onboard to make this easier.

Social Media are no substitute for offline meetings. By meeting each other face to face and exchanging stories while enjoying a cup of coffee or a glass of wine you will create an extra level in your connection which will make it easier to remember each other when needed.

An important issue is the ‘Elevator pitch’ in which you have to be able to present yourself in just a couple of minutes. Most entrepreneurs will keep it short and tell you who they are and what activities they handle in their business. It’s often more valuable to tell people what you are looking for and how they would be able to help you. In some businessclubs (e.g. M4M) moderators will help you to make sure you have a positive networking experience.

My golden networking tip never changed since 2004 : “Don’t sell !”. Networking is building a network, selling is something completely different. Sales can be a logical result of your networking efforts, but networking and selling are really two completely different activities.

I wish you a lot of success with your networking efforts in this new season !

1 September 2011

Netwerken met je business in het achterhoofd


Onlangs zat ik met een aantal ondernemers te netwerken toen we besloten om te antwoorden op de vraag “Wat is jouw grootste zakelijke frustratie?”. Lang hoefde ik er niet over na te denken en mijn antwoord is vermoedelijk ook heel eenvoudig te vertalen naar gelijk welke expertise, sector of vakgebied.

Sinds 2004 besteed ik minstens 5 uur per dag, 7 dagen op 7, aan netwerken en Sociale Media. Tijdens deze periode heb ik dus niet alleen heel veel netwerkevents bezocht in binnen- en buitenland, maar ook gigantisch veel tijd doorgebracht op Social Media websites als Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing en vele andere.

Uit mijn persoonlijke praktijkervaring distilleerde ik bruikbare tips en adviezen voor ondernemers. Steeds met een scherpe focus naar bedrijfsleiders van kleine ondernemingen, maar evengoed bruikbaar voor management teams van grotere bedrijven. Netwerkmeetings en Sociale Media zijn immers toegankelijk voor iedereen en de ettelijke beschikbare online netwerktools kan je op meerdere manieren gaan gebruiken voor het opbouwen van je contactennetwerk, om jezelf als professional te profileren of voor Social Media Marketing.

Wat was dan mijn grootste zakelijke frustratie? Dat elke hond met een hoed op zich vandaag profileert als Social Media Expert en voor een broodje en een fles wijn overal in het land presentaties geeft. Ik zag zelfs sprekers die op een tijdspanne van minder dan 6 maanden op podia stonden met achtereenvolgens topics rond Fiscaliteit, Beleggingen en Sociale Media. Ze springen dus voortdurend op elk onderwerp wat ‘hot’ is of waar er vraag naar is …

Ik vind het dan ook bijzonder jammer dat ik soms negatieve commentaren hoor als iemand naar een presentatie of workshop over mijn favoriete onderwerp is geweest. Heel vaak is de oorzaak te vinden bij het gebrek aan praktijkervaring van de spreker. Dan spreek ik niet over de technische kant van de zaak, maar over de juiste insteek voor je doelpubliek. Het is belangrijk om duidelijk te maken welke gedachtegang noodzakelijk is om uit al die inspanningen ook iets positiefs voor je business te kunnen halen. Als ondernemer succesvol gebruik maken van Sociale Media betekent immers dat je gaat netwerken met Social Media als instrument.

Tot aan de grote doorbraak van Facebook waren er in België amper een vijftal sprekers actief over deze onderwerpen, die ook zelf intens gebruik maakten van deze netwerken. Deze pioniers zijn ook vandaag nog steeds actief als sprekers, trainers en coaches al vervagen hun namen meer en meer in het overgrote aanbod aan sprekers. Ik ben heel dankbaar dat ik bij die eerste pioniers mocht zijn en dat ik in het voorbije decennium de opmars van de sociale netwerken van nabij kon zien gebeuren. De toename aan sprekers zou geen probleem mogen zijn, ware het niet dat de kwaliteit eraan ten onder gaat. We zijn er zeker voor te vinden om een groter aanbod aan gekwalificeerde sprekers te vinden, die werk en tijd steken in research en gedreven zijn door hun onderwerp. Het is echter storend om te zien hoe Social Media een ‘quick win’ geworden is.

Maar wat betekent netwerken nu concreet voor mij? Wat is de meest vruchtbare manier om te netwerken? En wat is zeker te vermijden?
In de loop der jaren heb ik meerdere definities en statements over netwerken gehoord en gelezen, waarvan ik me voor dit artikel bewust zal onthouden. Ik wil wel proberen om duidelijk te maken waarover het gaat. Ooit hoorde ik eens iemand zeggen: “Het succes van je netwerkinspanningen kan alleen afgerekend worden op hoeveel er over jou wordt gepraat wanneer je er niet bent”. Met andere woorden is het niet alleen de bedoeling om meer (zaken)mensen te leren kennen en je netwerk dus te vergroten, maar er tevens voor te zorgen dat ze ook aan jou denken wanneer opportuniteiten zich voordoen. Ik beschouw iemand als onderdeel van mijn netwerk als ik weet wie die persoon is en wat hij of zij doet. Andersom moet het uiteraard ook het geval zijn. Alleen op die manier weten we genoeg van elkaar om succesvol andere mensen naar elkaar te kunnen doorverwijzen en dat is uiteindelijk waar netwerken om draait : Elkaar kunnen helpen!

Elkaar helpen kan dus door mensen die op zoek zijn naar iets door te verwijzen naar de juiste persoon die hen daarmee kan helpen. Elkaar helpen kan ook door een advies of tip te geven die iemand weer in de juiste richting zet naar een oplossing voor zijn of haar probleem. Heel vaak zal iemand uit je netwerk ook bewust beroep op je doen om hem of haar in contact te brengen met een heel specifiek iemand uit je netwerk. Sommige Social Networking websites zoals LinkedIn en Branchout spelen daar ook op in en geven je een aantal tools in handen om dit proces nog te vereenvoudigen.

Sociale Media zijn zeker geen vervanging voor netwerkevents. Door elkaar in levende lijve te ontmoeten en onder het genot van een koffie of een glas wijn te luisteren naar elkaars verhalen creëer je een band waardoor je elkaar ook sneller en beter zal herinneren wanneer het nodig is. Een belangrijk aspect daarbij is de zogenaamde ‘Elevator pitch’ waarbij je jezelf in enkele minuten voorstelt. De meeste ondernemers houden het op een korte voorstelling van zichzelf en de activiteiten van hun bedrijf. Het is echter veel waardevoller om ook specifiek aan te geven waarnaar je op zoek bent en hoe anderen je hierbij het best kunnen helpen. Bij sommige businessclubs, zoals M4M, worden er moderators ingeschakeld die je hierbij helpen zodat je zeker bent van een optimale en geslaagde netwerkervaring.

Mijn gouden netwerktip is sinds 2004 nooit veranderd : “Don’t sell !”. Netwerken is bouwen aan je netwerk, verkopen is iets totaal anders. Verkopen kunnen een logisch gevolg zijn van je netwerkinspanningen, maar eigenlijk hebben beide activiteiten zeer weinig met elkaar te maken.

Ik wens jullie alvast heel veel succes met het netwerken in dit nieuwe netwerkseizoen!