1 August 2014

Word snel rijk !!?? Creëer de juiste verwachtingen voor je club of event

In de voorbije 10 jaar ben ik lid geweest van meerdere businessclubs en heb ik events bezocht van nog veel meer organisaties. Het is opvallend dat sommige clubs of events meer succes hebben dan andere. Het is eveneens opvallend dat sommige clubs groeien als kool terwijl andere clubs vrij veel last hebben van afhakers na een eerste jaar lidmaatschap.

Dit artikel is niet dadelijk bedoeld voor het merendeel van onze lezers, maar wel voor bestuursleden van businessclubs en voor iedereen die betrokken is bij het organiseren van netwerkevents. Ik zal het in essentie hebben over het creëren van de juiste sfeer en verwachtingen bij nieuwe leden of bezoekers.

Elke club of event heeft zijn eigen sfeer, die gecreëerd wordt door de organisatie en zijn leden. Via steekproeven heb ik mensen gevraagd naar hun mening en het blijkt dat iedereen ervaart dat er een verschillende sfeer is op elk netwerkevent. Voorbeeld : Iedereen was het erover eens dat vb. op een VOKA event de sfeer veel zakelijker is dan op een Open Coffee.

Naast de sfeer is er het verwachtingspatroon. Dit patroon ontstaat door wat er verteld wordt aan nieuwe bezoekers of kandidaat-leden. Hier heb ik in de voorbije jaren meerdere clubs en organisaties in de fout zien gaan. Vaak probeert men leden te winnen door hen voor te spiegelen dat in die bepaalde club de leden vlot zaken doen met elkaar. Ik kan natuurlijk niet ontkennen dat ik ook reeds zaken deed met andere leden van de clubs waar ik lid van ben, maar ik zie dit eerder als een aangenaam bijverschijnsel van het netwerken. Met het netwerken op zich heeft dit echter niets te maken. Het fenomeen is ook tijdelijk en beperkt. Je hebt immers niet voortdurend diensten of producten van je medeleden nodig. Door de focus hierop te houden creëer je dus al een min of meer eindig verhaal. Na de eerste maanden zijn er wellicht al wat zaken gedaan met andere leden, maar als de leden daarna niet zo vaak meer iets nodig hebben van elkaar vermindert die “return” waardoor leden kunnen afhaken.

Wat helemaal absurd is, zijn rekruteringsverhalen als “Sluit je aan bij onze businessclub en verdubbel je omzet”. Ik heb in de afgelopen jaren meerdere clubs en organisaties gezien die zichzelf verkochten als de kip met de gouden eieren. Denk aan grote events waar men een reeks succesverhalen brengt en met cheques staat te zwaaien. Maar weet dat je daardoor als organisator een totaal verkeerd verwachtings-patroon creëert bij de nieuwkomers waardoor ze gegarandeerd na het eerste jaar terug vertrekken. Eerlijkheid duurt het langst. Netwerken zal wel degelijk je omzet gunstig beïnvloeden, maar netwerken is ook een lange termijn verhaal. Bouw aan je netwerk op een correcte manier en je zal tijdens je verdere carrière over de vele voordelen en opportuniteiten van je netwerk kunnen beschikken.

Netwerken is in de eerste plaats andere ondernemers leren kennen en zorgen dat ze ook jou kennen. Netwerken is zorgen dat men aan jou denkt wanneer men ergens op een bepaald ogenblik een opportuniteit tegenkomt die geschikt is voor jou. Door hier sterk op te focussen van bij de start creëer je de juiste verwachting bij je leden of bezoekers. Vorige maand hoorde ik een dame vertellen dat ze na elk event actief in haar netwerk op zoek gaat naar mensen die aan de vragen kunnen beantwoorden die ze had genoteerd tijdens het event. Dat is natuurlijk de ultieme manier van netwerken. Je netwerk echt actief aanspreken om iemand te helpen.

Heel wat nieuwe klanten komen bij ons terecht via een zoekopdracht op Google, maar dat zijn klanten waar nog steeds onze offerte zal vergeleken worden met enkele concurrenten. Krijg ik een warme lead door via mijn netwerk dan hoef ik alleen maar contact te nemen met de klant en volgt bijna dadelijk de bestelling. Ik ben immers “warm aanbevolen” door iemand die ze reeds kennen en vertrouwen. Warme leads via netwerkcontacten zijn zonder enige twijfel de meest prettige manier om nieuwe klanten te werven.

Als lid van een businessclub kan dit allemaal wat moeilijk lijken, maar geef het de tijd die nodig is om elkaar te leren kennen. En weet je op een bepaald ogenblik niet wie jou met een bepaald probleem zou kunnen helpen, vraag het dan eens aan iemand van de organisatie. Vaak weten zij wel welke leden connecties hebben in bepaalde bedrijven of sectoren.

De boodschap die ik wil meegeven in dit artikel is om bij het rekruteren van nieuwe leden voor je businessclub een eerlijk en correct verhaal te vertellen. Een netwerkclub is een club waar de leden elkaar goed leren kennen en wanneer ze elkaar genoeg kennen en vertrouwen zullen ze ook potentiele klanten naar elkaar doorsturen. Een onvermijdelijk doch prettig bijverschijnsel is dat je soms ook eens zaken zal doen met een ander lid, maar dat is niet waar het om gaat.

P.S. Heb je als businessclub of organisator van netwerkevents behoefte aan degelijk advies m.b.t. je events of netwerkconcept, dan kan je uiteraard ook bij ons terecht !