4 February 2014

The Power of a Closed Coffee

Dutch article here : http://geertconard.blogspot.be/2014/02/de-kracht-van-een-gesloten-koffie.html

In earlier articles I have written about selecting a networking club or –event, depending on the average type of visitors (Freelancers, smaller SME, larger SME, …). Next to this selection, you should also select or create some networking opportunities to deepen the relationship with your professional contacts.

A few times a year you have the opportunity to attend very large networking events with 500 to even over 1000 attendees. Think of new year’s drinks organized by the Chamber of Commerce. Despite the large number of attendees your evening will probably limit itself to shaking a few hands and handing out a few business cards. Did you manage to strike a few good conversations ? Well done.

If you want more meaningful conversations with your contacts, you should try smaller networking events. This explains the success of local businessclubs and the low threshold ‘Open Coffee’ events which are taking place just about everywhere these days.
But you don’t have to stop there. I have been building my professional network for 10 years now and I have noticed that the best and warmest relationships are those in which I have invested time and effort to really get to know them. You can take this as far as you want, but I will give you 5 powerful and original examples :
  • A friend of mine bought a few business seats at one of Belgium’s major soccer teams. For each game he invites a few of his networking contacts to watch the game together. He makes use of the pre-game dinner to have a good conversation and build the relationship.
  • A lot of people hate walking into a large networking event alone. One of my best friends in the UK noticed this problem when she attended large events in London and decided to act on the problem. Stella started organizing pre-event meetups in a nearby pub. She would give the attendees a warm welcome and share a drink or a bite together, before walking into the main event together. This ‘Ice-Breaker event’ was very popular !
  • I have often invited people to meet up before attending an event. Just have a look at the guestlist and see if there is anyone you would like to get to know a bit better. Or maybe someone has a business activity you are interested in. Just meet up for a coffee or a glass of wine 30 to 60 minutes before the event and deepen the relationship.
  • Do you often travel a considerable distance to an event ? Why not find out of there are more people from your area attending the event and invite them to travel together. While carpooling you have the opportunity to get to know each other and build your relationship.
  • It’s not that weird to visit other members of your businessclub. I have visited multiple contacts at their company and each time I received a very warm welcome. Coffee and a ‘grand tour’ was always included.
A “1on1” meeting, where you meet just one of your networking contacts is always the most powerful and will give you the best possible return. Even if this is a person you don’t meet very often. Even if this is someone who lives abroad. If you ever mail or call that person, he or she will immediately remember you and be inclined to help you. I have received lots of return from contacts I had met some time before. One of the best examples is my first publisher, Andy Coote, with whom I shared a beer before attending a large networking event together.

Because a 1on1 meeting (1-op-1 in Dutch) still sounds a bit weird, I was thinking about renaming this kind of networking opportunity. One of my contacts proposed to call it a ‘Closed Coffee’, as an opposite of the popular ‘Open Coffee’ events.
Not bad. For me with one sugar and some cream please.

3 February 2014

De kracht van een gesloten koffie

 
In eerdere artikels had ik het al over de keuze van netwerkclubs of -events naargelang het type van bezoekers (Freelancers, kleine KMO's, grotere bedrijven, ... ). Maar daarnaast moet je ook zorgen dat je de juiste netwerkgelegenheden kiest of creëert om diepere of betere relaties op te bouwen met je netwerkcontacten.

Er zijn natuurlijk de hele grote events waar 500 tot zelfs meer dan 1000 mensen naartoe komen. Denk maar aan grote provinciale nieuwjaarsrecepties van organisaties als Unizo of VOKA. Ondanks het enorme aantal bezoekers beperkt de avond zich vaak tot handjes schudden en hier of daar een naamkaartje uitdelen. Heb je tijdens zo'n groot event toch enkele goede gesprekken gehad dan moet je zeker niet ongelukkig zijn.

Op kleinere netwerkevents heb je meestal meer kans om goede gesprekken te hebben met meerdere al dan niet nieuwe contacten. Vandaar ook het grote succes van de vele plaatselijke businessclubs en van laagdrempelige initiatieven zoals de vele Open Coffee events.

Maar er is natuurlijk nog meer mogelijk. Ik ben ondertussen 10 jaar bezig met proactief mijn netwerk op te bouwen. In die tijd heb ik zelf gemerkt dat de beste en warmste connecties steeds deze zijn waarin ik ook echt zelf meer tijd heb geïnvesteerd. Natuurlijk kan je hier zover in gaan als je zelf wil, maar ik geef enkele voorbeelden :
  • Een goede vriend heeft businesseats bij een belangrijke voetbalploeg. Elke wedstrijd nodigt hij enkele mensen uit zijn netwerk uit om mee naar de match te gaan kijken. Hij maakt dan gebruik van het diner voor de match om deze mensen echt een stuk beter te leren kennen en de relatie te verdiepen.
  •  Heel wat mensen vinden het niet leuk om alleen naar binnen te moeten gaan op netwerkevents. Een  vriendin stelde bij het bezoeken van grote netwerkevents in Londen vast dat zij niet de enige was met dit probleem en besloot er iets aan te doen. Om dit probleem op te lossen nam zij het initiatief om vooraf af te spreken in een pub vlakbij het event, waar ze eerst samen iets konden eten of drinken. Ze noemde dit het 'Ice-Breaker Event', en liet mensen er ook vooraf voor registreren. Deze "vooraf" formule was populair en vaak was dit dan ook een groep van 15 of 20 personen die samen het event binnenkwamen.
  •  Zelf heb ik ook vaak het initatief genomen om met mensen af te spreken voor aanvang van een event. Bekijk vooraf de gastenlijst en kijk wie van de aanwezigen in aanmerking komt. Wie ken je nog niet goed genoeg of wie heeft een activiteit waar je echt wel meer over wil weten. Een half uurtje of een uur voordien ergens vlakbij afspreken voor een koffie of een glas wijn zorgt dadelijk voor een verdieping van de relatie.
  •  Maak je wel eens grotere verplaatsingen om naar netwerkevents te gaan ? Kijk dan ook eens of er bij de regelmatige gasten nog mensen uit jouw regio zijn. Misschien kan je samen de verplaatsing maken en heb je de mogelijkheid om tijdens de trip elkaar een stuk beter te leren kennen.
  •  Bij leden van eenzelfde businessclub is het zeker niet abnormaal om eens een bezoekje te brengen. Zelf heb ik al meerdere van mijn relaties bezocht op hun bedrijf of kantoor en werd telkens zeer warm ontvangen, inclusief koffie en eventuele rondleidingen. 
Een 1on1 meeting, waarbij je dus afspreekt met één bepaald netwerkcontact geeft altijd het meest resultaat. Zelfs al gaat dit om iemand die je zelden tegenkomt, zelfs al gaat het om een contact uit een ander land... wanneer je ooit die persoon terug mailt of opbelt zal hij of zij jou ook dadelijk herinneren. Zelf kreeg ik heel wat hulp van contacten waarmee ik ooit tevoren eens had afgesproken. Onder meer mijn eerste uitgever was iemand waar ik maanden voordien eens een glas mee had gedronken, voor we samen naar een netwerkevent gingen.
  
Omdat een 1on1 of 1-op-1 meeting nog steeds wat raar klinkt in onze taal dacht ik dat een betere naam niet verkeerd zou zijn. Een netwerkcontact stelde voor om het een "gesloten koffie" te noemen als tegenhanger van de Open Coffee events. Niet slecht gevonden. Voor mij met 1 suikertje en melk a.u.b.