1 February 2013

Spek, eieren en naamkaartjes


Netwerken is belangrijk, daarover zijn de meeste ondernemers en professionals het roerend eens. Dat je er niet zal komen met alleen virtuele contacten, maar af en toe ook moet buitenkomen om andere zakenmensen te ontmoeten, is ook een algemeen aanvaarde stelling. Toch zijn er nog heel wat ondernemers of professionals die je zelden ontmoet op netwerkavonden of recepties. De meest gehoorde reden is dat ze zich niet zomaar kunnen vrijmaken. De grootste investering die je doet in het netwerken is immers niet in euros uit te drukken, maar in tijd.
Reeds in mijn vroegste netwerkjaren viel het me op dat er een groot verschil merkbaar was tussen de netwerkmomenten in BelgiĆ« vergeleken met sommige andere landen. Zelf heb ik in die tijd regelmatig de oversteek gemaakt naar Engeland en daar viel het me op dat er niet alleen ’s avonds werd genetwerkt, maar ook overdag of zelfs heel vroeg in de ochtend. Eigenlijk heeft het geduurd tot pakweg vorig jaar voor deze trend zich ook eindelijk heeft doorgezet in Vlaanderen.

Het voordeel van deze keuzemogelijkheden is dat je voortaan ook zelf bewuster kan kiezen voor het netwerkmoment wat het best past bij jouw agenda en dagindeling. De klassieke avondmeetings zullen altijd blijven bestaan maar zijn natuurlijk een inbreuk op je werk/gezin-balans wanneer je dit meerdere keren per maand wil doen. Lunchmeetings zijn vaak interessant voor overlegmomenten met de belangrijkste spelers uit je netwerk, maar hebben een vrij invasief karakter op je agenda.
Voor een lunch van maximaal 2 uur ben je toch al snel 3 tot 4 uur weg van kantoor. Ontbijtmeetings hebben een zeer beperkte invloed op je agenda omdat deze events meestal afgelopen zijn rond 10 uur en je dan nog bijna een hele werkdag voor je hebt. Uiteraard zijn er ook mindere kantjes aan ontbijtmeetings : Breng je normaal elke ochtend je kinderen naar school, dan zal je daarvoor een oplossing moeten zoeken. En vermits je al vroeg uit de veren bent kan je na de lunch wel eens last krijgen van een dipje. Elke optie heeft dus zijn voor- en nadelen.
Al in de jaren 2004-2005 viel het me op dat in Engeland de ontbijtmeetings het meest populair waren en dat deze groepen in zowat elk dorp aanwezig bleken te zijn. De meeste van deze groepen waren aangesloten bij grote (inter)nationale netwerkorganisaties zoals BNI (Business Network International), BRE (Business Referral Exchange) of BOB (Business over Breakfast).
Ondertussen is de grootste netwerkorganisatie BNI ook aanwezig in BelgiĆ«, met meerdere actieve ‘chapters’ of afdelingen. Daarnaast zijn er ook nog vele andere netwerkclubs actief met ontbijtmeetings.
Waar BNI een businessclub is met vrij strakke regels en een scherpe focus op het doorgeven van leads aan elkaar, hebben we aan het andere uiteinde van het spectrum zeer laagdrempelige meetings die doorgaan onder de noemer ‘Open Coffee’. Op deze events komen starters en ondernemers eenmaal per maand samen voor een babbel en een koffie, alvorens de dagtaak aan te vatten.

Uiteraard zijn er ook clubs die ontbijtmeetings opzetten als tegenpool voor de klassieke avondmeetings, dus inclusief een gastspreker die na het ontbijt een voordracht of presentatie brengt voor de leden en genodigden. Zelf ben ik recent lid geworden van de ‘Good Morning Club’, die al vele jaren op een zeer succesvolle manier een dergelijk concept in de markt zet.

Volgens mij is er zeker voldoende ruimte in ons land voor ontbijtmeetings, lunchmeetings en avondmeetings, ingevuld met diverse netwerkconcepten. Elke ondernemer of professional kan zelf aan de hand van zijn of haar agenda bepalen wat best past. Een excuus om helemaal niet te netwerken is nog moeilijk te vinden.

Voor mezelf zijn er iedere maand toch enkele ochtenden die starten met spek, eieren en naamkaartjes. En zelfs bij de meest laagdrempelige events kan je altijd nog rekenen op lekkere koffie en een croissant !