5 March 2013

Netwerken is een attitude


Op ongeveer een maand tijd heb ik tweemaal een "ervaring'" gehad tijdens het netwerken, waarvan ik hoopte dat die ondertussen zou uitgestorven zijn. 

Tweemaal werd ik namelijk geconfronteerd met ondernemers of professionals die al vele jaren in het vak staan en ook de nodige ervaring hebben met netwerken.
Helaas bleken ze in mijn ogen vooral gericht op directe verkoop.

De eerste persoon die ik tegenkwam was heel rechtuit. Tijdens een vorig netwerkevent had deze persoon enkele directe klanten gescoord, dus de gebruikte aanpak was reeds bewezen. In een gezelschap van doorwinterde netwerkers bleek die aanpak helaas een verkeerd effect te hebben. De meeste mensen vinden het niet echt leuk om een hardseller als gesprekspartner te hebben.

De tweede persoon was een professional in een grote onderneming en daarmee had ik tijdens een receptie een zeer goed gesprek. We wisselden naamkaartjes uit met het oog op mogelijke opportuniteiten in de toekomst. De volgende dag gaf deze persoon zijn verzamelde buit door aan een secretaresse met de opdracht om iedereen op te bellen en afspraken te maken voor de vertegenwoordiger, uiteraard met het oog op het scoren van directe klanten.

Ik ga ervan uit dat deze beide personen handelen uit onwetendheid, in het eerste geval nog gesterkt in het geloof door enkele 'hits' tijdens een vorig event. Natuurlijk is dit helemaal niet waar netwerken om gaat. Netwerken is met een open geest meer mensen leren kennen en er uiteraard ook voor zorgen dat meer mensen jou (en bij uitbreiding je bedrijfsactiviteiten) leren kennen.

Ik (her)las deze week een schitterend artikel van Dr. Ivan Misner over de "relationship networking" mentaliteit die hier ook perfect op aansluit : http://www.entrepreneur.com/article/218097

Ik geef graag even zijn 5 tips mee om succesvol en op een correcte manier te netwerken :

1. Ga naar een netwerkavond om mensen te leren kennen, niet om te verkopen.
2. Beperk je niet tot een 'elevator pitch' en het uitwisselen van naamkaartjes, maar zorg dat je door betekenisvolle gesprekken enkele mensen echt beter leert kennen.
3. Volg verder op indien je iets hebt beloofd of wanneer je twee mensen aan elkaar wil voorstellen. Misbruik die opvolging echter niet om te verkopen !
4. Probeer elke maand enkele mensen apart te ontmoeten en vraag waarmee je hen best kan helpen.
5. Kies voor een relatie op lange termijn, niet voor een 'quick sell'.