1 August 2012

Nieuwe mogelijkheden voor Facebook Pagina's


Tot nu toe maakten beheerders van Facebook Pagina’s veelvuldig gebruik van externe tools als vb. HootSuite om een posting te plannen voor publicatie op een latere datum of tijdstip (Scheduled posts). Deze week deelde Facebook mee dat deze functie voortaan gewoon in de Pagina’s zit ingebakken. Je kan tot zes maanden vooruit plannen en dit per kwartier.
Hoe je dit precies moet doen lees je op deze help-pagina.
Verder zijn er nog een aantal nieuwe mogelijkheden, waarvan volgens ons de belangrijkste de ‘Page Admin Permissions” zijn. Je kan voortaan voor elke beheerder van je Facebook Pagina apart rechten gaan toekennen. Dit is niet onbelangrijk want zeker voor wat betreft bedrijven wordt er steeds vaker met teams gewerkt om de online pagina’s te beheren en te modereren. Soms worden bepaalde taken zelfs uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf wat bepaalde campagnes in goede banen moet leiden. Met de nieuwe rechtenmodule krijg je meerdere gebruikersgroepen waaraan verschillende rechten zijn toegewezen. Op volgende help-pagina kan je ook weer meer lezen over deze nieuwe mogelijkheden. Onderstaande tabel geeft een snel overzicht van de mogelijkheden.


Nog een laatste recente toevoeging zijn de ‘Unpublished Page Posts’. Dit is een zeer interessante nieuwe mogelijkheid die we opmerkten via InsideFacebook.com, maar het duurt misschien even voor je de waarde hiervan effectief snapt. Stel dat je een posting wil doen die interessant is voor een gedeelte van je publiek, maar die minder interessant is voor de grote groep die je pagina reeds volgt. Deze posting zal dus niet op je pagina verschijnen, maar kan je wel als ‘landingspagina’ gebruiken voor vb. een Facebook Advertentie. Briljant eenvoudig !
Wil je nog meer geïnspireerd worden over wat je met Pagina’s kan doen en welke andere marketing mogelijkheden Facebook in huis heeft ? Neem eens een kijkje op de Facebook Marketing Pagina !

No comments:

Post a Comment